ОТ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАВЕНСТВОТО КЪМ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАЗЛИЧИЕТО

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на проф. д-р Йоханес Вайс
Доктор хонорис кауза

на тема: "ОТ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАВЕНСТВОТО КЪМ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАЗЛИЧИЕТО
(упадък и преобразуване на претенцията за представителство при интелектуалците)"

26 март (вторник) 2013 г. от 10:30ч. в зала „Компас", Ректорат

Dr. Weiss